Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Stichting Welzijn Velsen Peuterspeelzalen: Een Inleiding Tot Kinderwelzijn

Stichting Welzijn Velsen Peuterspeelzalen: Een Inleiding Tot Kinderwelzijn

Taleem Ghar Welfare School A Project by #HSF Free education center for poor and deserving children

Stichting Welzijn Velsen Peuterspeelzalen: Een Inleiding Tot Kinderwelzijn

Taleem Ghar Welfare School A Project By #Hsf Free Education Center For Poor And Deserving Children

Keywords searched by users: stichting welzijn velsen peuterspeelzalen directeur stichting welzijn velsen, welzijn beverwijk, stichting welzijn velsen vacatures, buuv velsen, welzijn ijmuiden, zoople velsen, welzijn velsen zomerpret, peuterspeelzaal velserbroek

Stichting Welzijn Velsen Peuterspeelzalen: Een Diepgaande Gids

Stichting Welzijn Velsen, een welzijnsorganisatie gevestigd in de regio Velsen, heeft een sterke focus op de ontwikkeling en het welzijn van jonge kinderen. Een essentieel onderdeel van hun dienstverlening zijn de peuterspeelzalen, die een cruciale rol spelen in de vroege educatie en sociale interactie van peuters. In dit artikel duiken we diep in de wereld van Stichting Welzijn Velsen peuterspeelzalen, met een gedetailleerd overzicht van de missie, locaties, inschrijvingsproces, pedagogisch beleid, samenwerking met ouders en gemeenschap, financiële aspecten, kwaliteitsborging, speciale programma’s en activiteiten, evenals belangrijke contactgegevens en hulpbronnen.

1. Overzicht van Stichting Welzijn Velsen

Missie en Doelstellingen

Stichting Welzijn Velsen streeft ernaar om een stimulerende omgeving te creëren voor de ontwikkeling van kinderen. De focus ligt op het bieden van hoogwaardige zorg en educatie aan peuters, met als doel hun sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden te versterken. De organisatie gelooft in gelijke kansen en diversiteit, waardoor elk kind de mogelijkheid krijgt om zijn volledige potentieel te bereiken.

Activiteiten en Belang van Peuterspeelzalen

Peuterspeelzalen vormen een essentieel onderdeel van de activiteiten van Stichting Welzijn Velsen. Deze voorzieningen bieden peuters een gestructureerde omgeving waarin ze kunnen spelen, leren en sociale vaardigheden ontwikkelen. Door afgestemde activiteiten en gekwalificeerd personeel dragen de peuterspeelzalen bij aan een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in hun vroege jaren.

2. Locaties van Peuterspeelzalen

Stichting Welzijn Velsen heeft meerdere locaties waar peuterspeelzalen worden aangeboden. Hier volgt een gedetailleerde lijst van deze locaties, inclusief adresgegevens en openingstijden:

 1. Locatie 1

  • Adres: [Adres Locatie 1]
  • Openingstijden: [Openingstijden Locatie 1]
 2. Locatie 2

  • Adres: [Adres Locatie 2]
  • Openingstijden: [Openingstijden Locatie 2]

(… en zo verder voor alle locaties)

3. Inschrijvingsproces en Vereisten

Voor ouders die hun kind willen inschrijven voor de peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Velsen, is het belangrijk om het inschrijvingsproces te begrijpen. Hier volgt een stapsgewijze uitleg:

 1. Online Aanmelding

  • Ga naar de officiële website van Stichting Welzijn Velsen.
  • Navigeer naar het gedeelte voor peuterspeelzalen.
  • Vul het online inschrijfformulier in.
 2. Benodigde Documenten

  • Zorg ervoor dat u de benodigde documenten bij de hand hebt, zoals de geboorteakte van het kind en identificatie van de ouder.
 3. Vereisten voor Deelname

  • Begrijp eventuele specifieke vereisten voor deelname, zoals leeftijdscriteria en gezondheidsinformatie.

4. Pedagogisch Beleid en Methoden

Het pedagogisch beleid van Stichting Welzijn Velsen is gericht op het bieden van een stimulerende en veilige omgeving voor peuters. De onderwijsmethoden zijn ontworpen om de ontwikkeling van de kinderen op verschillende gebieden te bevorderen:

 1. Cognitieve Ontwikkeling

  • Stimulerende leeractiviteiten om de cognitieve vaardigheden van peuters te ontwikkelen.
 2. Sociale Vaardigheden

  • Groepsactiviteiten om sociale interactie en samenwerking te bevorderen.
 3. Emotionele Welzijn

  • Ondersteuning van emotionele groei en zelfbewustzijn.

(… en zo verder)

5. Samenwerking met Ouders en Gemeenschap

Stichting Welzijn Velsen erkent het belang van samenwerking met ouders en de bredere gemeenschap. Hier zijn enkele manieren waarop deze samenwerking wordt bevorderd:

 1. Ouderbetrokkenheid

  • Regelmatige communicatie met ouders over de voortgang van hun kinderen.
 2. Ouderparticipatie

  • Kansen voor ouders om deel te nemen aan speciale evenementen en activiteiten.
 3. Gemeenschapsinitiatieven

  • Actieve betrokkenheid bij lokale gemeenschapsprojecten die het welzijn van kinderen ondersteunen.

6. Financiële Aspecten en Subsidies

Deelname aan peuterspeelzalen brengt financiële aspecten met zich mee. Stichting Welzijn Velsen begrijpt dit en streeft naar toegankelijkheid voor alle gezinnen. Hier zijn enkele relevante punten:

 1. Contributie

  • Informatie over de kosten van deelname aan de peuterspeelzalen.
 2. Subsidies en Financiële Ondersteuning

  • Overzicht van eventuele beschikbare subsidies, kortingen of financiële ondersteuningsopties voor ouders.

(… en zo verder)

7. Kwaliteitsborging en Toezicht

Stichting Welzijn Velsen is toegewijd aan het waarborgen van de hoogste kwaliteit in hun peuterspeelzalen. Hier zijn enkele maatregelen die ze nemen:

 1. Toezicht

  • Gekwalificeerd personeel houdt toezicht op de kinderen tijdens hun verblijf.
 2. Evaluatieprocessen

  • Periodieke evaluaties om de effectiviteit van het onderwijsprogramma te waarborgen.

(… en zo verder)

8. Speciale Programma’s en Activiteiten

Stichting Welzijn Velsen biedt mogelijk speciale programma’s, evenementen en activiteiten aan peuters en hun ouders. Deze kunnen onder meer omvatten:

 1. Themadagen

  • Speciale dagen met educatieve thema’s.
 2. Familie-evenementen

  • Gelegenheden waar ouders actief kunnen deelnemen aan de activiteiten.

(… en zo verder)

9. Contactgegevens en Hulpbronnen

Voor meer informatie, inschrijvingen en vragen, kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Velsen:

 • Adres: [Officieel Adres]
 • Telefoonnummer: [Telefoonnummer]
 • E-mail: [E-mailadres]

Daarnaast kunt u de officiële website van Stichting Welzijn Velsen bezoeken: https://www.welzijnvelsen.nl/

Veelgestelde Vragen (FAQs)

Q1: Wie is de directeur van Stichting Welzijn Velsen?

A1: De directeur van Stichting Welzijn Velsen is [Naam Directeur]. Voor meer informatie over zijn/haar taken en betrokkenheid, kunt u contact opnemen met de organisatie.

Q2: Zijn er vacatures beschikbaar bij Stichting Welzijn Velsen?

A2: Voor actuele vacatures bij Stichting Welzijn Velsen kunt u de officiële website bezoeken of contact opnemen met de afdeling personeelszaken.

Q3: Wat is BUUV Velsen?

A3: BUUV Velsen is een platform dat mensen in Velsen met elkaar verbindt, waarbij buurtbewoners elkaar helpen op vrijwillige basis. Stichting Welzijn Velsen kan betrokken zijn bij ondersteuning en promotie van BUUV Velsen.

Q4: Wat is Zoople Velsen?

A4: Zoople Velsen is mogelijk een verwijzing naar lokale educatieve initiatieven in Velsen. Voor specifieke informatie kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Velsen.

Q5: Wat is Welzijn Beverwijk?

A5: Welzijn Beverwijk is wellicht een verwante organisatie die zich richt op welzijnsdiensten in Beverwijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Welzijn Beverwijk.

Q6: Is er een speciaal zomerprogramma genaamd “Welzijn Velsen Zomerpret”?

A6: Stichting Welzijn Velsen kan mogelijk speciale zomerprogramma’s aanbieden. Voor details en inschrijvingen kunt u contact opnemen met de organisatie.

Q7: Wat biedt de peuterspeelzaal in Velserbroek?

A7: De peuterspeelzaal in Velserbroek biedt hoogwaardige educatieve en speelervaringen voor peuters. Voor specifieke informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende locatie.

Dit diepgaande artikel biedt een uitgebreid overzicht van Stichting Welzijn Velsen peuterspeelzalen, met de bedoeling ouders en geïnteresseerden te informeren over de waardevolle diensten die deze organisatie biedt voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Voor de meest actuele informatie en vragen wordt aangeraden direct contact op te nemen met Stichting Welzijn Velsen.

Categories: Aggregeren 54 Stichting Welzijn Velsen Peuterspeelzalen

Taleem Ghar Welfare School A Project by #HSF Free education center for poor and deserving children
Taleem Ghar Welfare School A Project by #HSF Free education center for poor and deserving children

Directeur Stichting Welzijn Velsen

De Rol van de Directeur van Stichting Welzijn Velsen: Een Diepgaande Verkenning

Stichting Welzijn Velsen, gevestigd in de prachtige regio Velsen, speelt een cruciale rol in het bevorderen van het welzijn van de gemeenschap. Als directeur van deze organisatie draagt men een grote verantwoordelijkheid in het leiden en sturen van de missie en doelstellingen van de stichting. In dit artikel duiken we diep in de rol van de directeur van Stichting Welzijn Velsen, verkennen we de activiteiten van de organisatie en bieden we een uitgebreide gids voor degenen die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van dit belangrijke aspect van gemeenschapsontwikkeling.

Achtergrond van Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van de inwoners van de gemeente Velsen. Met een breed scala aan programma’s en diensten streven ze ernaar om een positieve impact te hebben op het leven van mensen in de regio. Of het nu gaat om sociale activiteiten, ondersteuning voor kwetsbare groepen of het bevorderen van gezondheid en welzijn, de stichting is een centrale speler in het lokale gemeenschapsleven.

De Rol van de Directeur

Als directeur van Stichting Welzijn Velsen heeft men de taak om de visie van de organisatie te vertalen naar concrete acties. Dit omvat het ontwikkelen en implementeren van strategieën die de missie van de stichting ondersteunen. Een directeur moet niet alleen leiding geven aan het personeel, maar ook een brug slaan tussen de stichting en de gemeenschap. Dit betekent het onderhouden van sterke relaties met belanghebbenden, partners en lokale overheden.

Een directeur moet een diepgaand begrip hebben van de behoeften van de gemeenschap en in staat zijn om programma’s te ontwikkelen die deze behoeften aanpakken. Het coördineren van verschillende activiteiten, het beheren van middelen en het waarborgen van de effectiviteit van de dienstverlening behoren tot de kernverantwoordelijkheden.

Activiteiten van Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen is actief op diverse gebieden die direct verband houden met het welzijn van de gemeenschap. Enkele van de belangrijkste activiteiten zijn:

 1. Sociale Activiteiten: De stichting organiseert een scala aan sociale evenementen en activiteiten om de gemeenschapsbinding te versterken. Dit kan variëren van buurtpicknicks tot culturele festivals.

 2. Ondersteuning voor Kwetsbare Groepen: Stichting Welzijn Velsen biedt ondersteuning aan kwetsbare groepen, zoals ouderen, mensen met een beperking en sociaal geïsoleerde individuen. Dit omvat sociale outreach-programma’s en activiteiten die gericht zijn op het verbeteren van de levenskwaliteit.

 3. Gezondheid en Welzijn: De stichting zet zich in voor het bevorderen van gezonde levensstijlen. Dit kan inhouden dat er voorlichtingsprogramma’s worden georganiseerd, samenwerkingen met lokale gezondheidsinstanties of het aanbieden van sport- en recreatieve activiteiten.

De Directeur als Leider

De rol van de directeur gaat verder dan operationele taken. Een effectieve directeur is een inspirerende leider die het personeel motiveert en betrekt bij het realiseren van de doelen van de stichting. Leiderschapsvaardigheden, communicatie en strategisch denken zijn essentieel om de stichting naar nieuwe hoogten te leiden.

FAQ

1. Wat is de missie van Stichting Welzijn Velsen?

De missie van Stichting Welzijn Velsen is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de gemeente Velsen door middel van diverse programma’s en diensten die gericht zijn op sociale, gezondheids- en welzijnsaspecten.

2. Hoe kan ik betrokken raken bij de activiteiten van de stichting?

U kunt betrokken raken bij de activiteiten van Stichting Welzijn Velsen door de officiële website te bezoeken (https://www.welzijnvelsen.nl/) en informatie te verkrijgen over lopende programma’s, evenementen en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk.

3. Welke specifieke diensten biedt de stichting aan kwetsbare groepen?

Stichting Welzijn Velsen biedt een scala aan diensten aan kwetsbare groepen, waaronder sociaal contact, hulp bij dagelijkse taken, transportfaciliteiten en de organisatie van specifieke activiteiten gericht op hun behoeften.

4. Zijn er samenwerkingsverbanden tussen Stichting Welzijn Velsen en andere organisaties?

Ja, de stichting werkt samen met verschillende lokale en regionale organisaties, gezondheidsinstanties en overheidsinstanties om een breed scala aan diensten en programma’s te leveren.

Conclusie

Als directeur van Stichting Welzijn Velsen speelt men een cruciale rol in het vormgeven van het welzijnslandschap van de gemeente Velsen. Door leiderschap, toewijding en een diepgaand begrip van gemeenschapsbehoeften draagt de directeur bij aan het creëren van een bloeiende en ondersteunende gemeenschap. Het is door deze inzet dat Stichting Welzijn Velsen een essentiële speler blijft in het bevorderen van welzijn en levenskwaliteit in de regio.

Welzijn Beverwijk

Welzijn Beverwijk: Een Diepgaande Verkenning

Welzijn Beverwijk: Het Hart van Gemeenschapsbetrokkenheid

Welzijn Beverwijk staat centraal in het bevorderen van het welzijn van de inwoners van Beverwijk. In dit artikel duiken we diep in deze organisatie, verkennen we de missie en doelstellingen, bieden we gedetailleerde informatie en verklaren we specifieke concepten. Deze diepgaande verkenning heeft als doel om niet alleen een gids te bieden, maar ook om de kennis rond Welzijn Beverwijk te vergroten en zo de positie in de Google-zoekresultaten te versterken.

Achtergrond van Welzijn Beverwijk

Welzijn Beverwijk is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van de gemeenschap. Met een focus op het bieden van ondersteuning, het creëren van kansen en het versterken van sociale banden, heeft Welzijn Beverwijk een belangrijke rol gespeeld in het vormgeven van een bloeiende en samenhangende gemeenschap. De organisatie werkt samen met lokale belanghebbenden, waaronder individuen, bedrijven en andere non-profitorganisaties, om een breed scala aan diensten en activiteiten aan te bieden.

Missie en Doelstellingen

Welzijn Beverwijk heeft een duidelijke missie: het verbeteren van het welzijn van de inwoners van Beverwijk door het aanbieden van toegankelijke en kwalitatieve diensten. De organisatie streeft naar een inclusieve samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan activiteiten die hun welzijn bevorderen. Enkele van de kerndoelstellingen van Welzijn Beverwijk omvatten:

 1. Sociale Samenhang: Het bevorderen van sociale verbondenheid door middel van activiteiten en programma’s die gemeenschapsbetrokkenheid stimuleren.

 2. Ondersteuning: Het bieden van ondersteuning aan individuen en gezinnen in verschillende levensfasen, van jong tot oud.

 3. Educatie: Het aanbieden van educatieve programma’s die de persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden van deelnemers bevorderen.

 4. Gezondheid en Welzijn: Het bevorderen van een gezonde levensstijl en welzijn door middel van sport, recreatie en gezondheidsprogramma’s.

Diensten en Programma’s

Welzijn Beverwijk biedt een breed scala aan diensten en programma’s die aansluiten bij de diverse behoeften van de gemeenschap. Enkele opmerkelijke initiatieven zijn onder meer:

 1. Buurtactiviteiten: Lokale evenementen en bijeenkomsten die de gemeenschap verenigen en sociale interactie bevorderen.

 2. Jongerenondersteuning: Specifieke programma’s gericht op de behoeften van jongeren, variërend van mentorprogramma’s tot studieondersteuning.

 3. Ouderenwelzijn: Activiteiten die de betrokkenheid van ouderen vergroten en bijdragen aan een actieve en gezonde levensstijl.

 4. Gezondheidsvoorlichting: Workshops en seminars over gezondheidsbevordering en ziektepreventie.

Maatschappelijke Impact

Welzijn Beverwijk heeft een aanzienlijke maatschappelijke impact gehad door het leveren van diensten die verder gaan dan oppervlakkige ondersteuning. Door het bevorderen van sociale samenhang draagt de organisatie bij aan een sterke gemeenschap die veerkrachtig is in het gezicht van uitdagingen. De ondersteuning van individuen in verschillende levensfasen draagt bij aan persoonlijke groei en ontwikkeling, wat op zijn beurt de algehele welzijn van de gemeenschap versterkt.

FAQ – Veelgestelde Vragen

 1. Wat zijn enkele van de specifieke activiteiten die Welzijn Beverwijk organiseert?
  Welzijn Beverwijk organiseert een breed scala aan activiteiten, waaronder buurtbijeenkomsten, jongerenprogramma’s, ouderenactiviteiten, en gezondheidsvoorlichting.

 2. Hoe kan ik deelnemen aan de programma’s van Welzijn Beverwijk?
  U kunt deelnemen door contact op te nemen met Welzijn Beverwijk via hun officiële website of door persoonlijk langs te gaan bij hun kantoor.

 3. Biedt Welzijn Beverwijk specifieke ondersteuning aan gezinnen?
  Ja, Welzijn Beverwijk biedt ondersteuning aan gezinnen, variërend van opvoedingsondersteuning tot gezinsactiviteiten.

 4. Zijn de diensten van Welzijn Beverwijk gratis?
  Veel diensten worden aangeboden tegen betaalbare tarieven, maar sommige programma’s kunnen gratis toegankelijk zijn. Dit varieert afhankelijk van het specifieke programma.

 5. Hoe kan ik vrijwilliger worden bij Welzijn Beverwijk?
  Informatie over vrijwilligerswerk bij Welzijn Beverwijk is te vinden op hun website of via direct contact met de organisatie.

Conclusie

Welzijn Beverwijk vervult een cruciale rol in het creëren van een bloeiende en samenhangende gemeenschap. Door het bieden van diverse diensten en programma’s draagt de organisatie bij aan het welzijn van individuen en gezinnen in Beverwijk. Deze diepgaande verkenning heeft als doel de kennis over Welzijn Beverwijk te vergroten en de gemeenschap aan te moedigen deel te nemen aan de diverse initiatieven die deze organisatie te bieden heeft.

Stichting Welzijn Velsen Vacatures

Stichting Welzijn Velsen Vacatures: Een Diepgaande Gids

Stichting Welzijn Velsen speelt een cruciale rol in het welzijn van de gemeenschap, en het verkennen van vacatures binnen deze organisatie biedt niet alleen kansen voor werk, maar ook voor betrokkenheid bij het bevorderen van welzijn. In deze uitgebreide gids duiken we diep in de wereld van Stichting Welzijn Velsen Vacatures, waarbij we specifieke concepten en principes helder en uitgebreid uitleggen.

Inleiding tot Stichting Welzijn Velsen

Stichting Welzijn Velsen is een organisatie die zich inzet voor het welzijn van de lokale bevolking. Met een focus op diverse welzijnsaspecten, waaronder zorg, sociale activiteiten en gemeenschapsontwikkeling, speelt de stichting een sleutelrol in het creëren van een gezonde en ondersteunende gemeenschap.

Verkenning van Vacatures

Bij het overwegen van vacatures bij Stichting Welzijn Velsen is het essentieel om de diverse mogelijkheden te begrijpen. De vacatures kunnen variëren van zorggerelateerde functies tot gemeenschapsontwikkeling en administratieve rollen. Het is van groot belang om de specifieke vereisten van elke vacature te begrijpen en hoe deze bijdragen aan de bredere missie van de stichting.

Vereisten en Kwalificaties

Om succesvol te solliciteren op Stichting Welzijn Velsen vacatures, is het van belang om goed op de hoogte te zijn van de vereisten en kwalificaties. Deze kunnen variëren afhankelijk van de aard van de functie, maar vaak worden bepaalde basisvaardigheden en ervaring op het gebied van welzijn gewaardeerd. Een grondige kennis van de missie en visie van de stichting kan ook van onschatbare waarde zijn tijdens het sollicitatieproces.

Hoe te Solliciteren

Stichting Welzijn Velsen biedt meestal duidelijke richtlijnen voor het sollicitatieproces. Het is cruciaal om deze zorgvuldig te volgen en alle vereiste documenten in te dienen. Het sollicitatieproces kan variëren, maar het omvat doorgaans het indienen van een CV, motivatiebrief en mogelijk referenties. Zorg ervoor dat elke ingediende documentatie nauwkeurig en relevant is voor de specifieke vacature.

Betrokkenheid bij de Gemeenschap

Een uniek aspect van werken bij Stichting Welzijn Velsen is de mogelijkheid tot directe betrokkenheid bij de lokale gemeenschap. Of het nu gaat om het organiseren van sociale activiteiten, het ondersteunen van zorgbehoeften of bijdragen aan gemeenschapsontwikkelingsprojecten, de medewerkers van de stichting spelen een integrale rol bij het vormgeven van een positieve en ondersteunende omgeving.

Veelgestelde Vragen (FAQ)

1. Wat is de missie van Stichting Welzijn Velsen?
De missie van Stichting Welzijn Velsen is het bevorderen van het welzijn van de lokale bevolking door middel van diverse programma’s en activiteiten die gericht zijn op zorg, gemeenschapsontwikkeling en sociale betrokkenheid.

2. Zijn er vrijwilligersmogelijkheden beschikbaar naast betaalde vacatures?
Ja, Stichting Welzijn Velsen biedt vaak vrijwilligersmogelijkheden voor degenen die hun betrokkenheid bij de gemeenschap willen tonen.

3. Hoe kan ik op de hoogte blijven van recente vacatures bij Stichting Welzijn Velsen?
U kunt regelmatig de officiële website van de stichting bezoeken, sociale media-accounts volgen en andere relevante bronnen raadplegen voor bijgewerkte vacature-informatie.

4. Wordt er opleiding aangeboden voor specifieke functies?
Ja, afhankelijk van de aard van de functie biedt Stichting Welzijn Velsen mogelijkheden voor training en ontwikkeling.

Conclusie

Het verkennen van Stichting Welzijn Velsen Vacatures biedt niet alleen carrièrekansen maar ook de mogelijkheid om een positieve impact te hebben op de lokale gemeenschap. Door de missie en waarden van de stichting te begrijpen, evenals de specifieke vereisten van elke vacature, kunnen sollicitanten een weloverwogen beslissing nemen in hun streven naar betrokkenheid bij dit belangrijke welzijnsinitiatief.

Door deze uitgebreide gids te volgen, hopen we dat lezers niet alleen een dieper inzicht hebben gekregen in Stichting Welzijn Velsen Vacatures, maar ook de tools hebben om succesvol te solliciteren en bij te dragen aan het welzijn van de lokale gemeenschap.

Gevonden 45 stichting welzijn velsen peuterspeelzalen

Zoople Velsen - Peuteropvang Velsen
Zoople Velsen – Peuteropvang Velsen
Welzijn Velsen
Welzijn Velsen

See more here: mplinhhuong.com

Learn more about the topic stichting welzijn velsen peuterspeelzalen.

See more: blog https://mplinhhuong.com/category/voetbal

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *